Inspiratie

Mooie wereld, mooie mensen

Alles wat we om ons heen zien, horen, ruiken of voelen kan inspireren. De inspiratie tijdens of na een ontmoeting, het zien van een bloem, een workshop, een concert, lekker eten, natuur, reizen, kleurrijke mensen. Alles wat ons 'alive' kan doen voelen is inspiratie, en inspiratie zorgt weer voor nieuwe levendigheid; dat je levensevergie stroomt. 

Fijne boeken over de zin van het leven prikkelen de gedachte dat de zin van het leven toch eigenlijk is: zin hebben of maken ín het leven! En helemaal kunnen zijn met dat wat zich aandient in jou. Ruimte geven aan je emoties. Dus ook als het even tegen zit. 

Favoriet leesvoer:

Inspiratie fijner en evenwichtiger leven
  • De Kracht van het nu, Eckhart Tolle
  • Nooit meer te druk, Tony Crabbe
  • De Nieuwe aarde, Eckhart Tolle
  • Leven in aandacht, Tich Nhat Hanh
  • Ongetemd leven, Glennon Doyle
  • Leven in liefde, Deepak Chopra
  • Verslaafd aan liefde, Jan Geurtz
  • De kunst van het geluk, Dalai Lama
  • Flow, Mihaly Csikszentmihalyi
  • docu: HEAL

Overgave

Als je je ontspannen kunt, midden in de verwarring, dan zul je helderheid vinden
Als je je ontspannen kunt, midden in onzekerheid, dan zul je zekerheid vinden
Als je je ontspannen kunt, midden in kwetsbaarheid, dan zul je je kracht vinden
Als je je ontspannen kunt, midden in de onrust, dan zul je vrede vinden

Dat is overgave en zo voel je volmaaktheid...